دارت


+ اصول بازی دارت

اصول بازی دارت :

سیستم راه بندی بازی

ساده : این بازیها به صورت ساده بوده و برای مبتدیان اجرا می شود.

بازیکنان پیشرفته با این بازی خسته می شوند.

متوسط : این بازی برای بازیکن های متوسط برگزار می شود.

بازیکنان  پیشرفته تا حدی آن را ساده دیده ولی مبتدیان اندکی با آن مشکل دارند.

سخت : این بازیها برای بازیکنان پیشرفته ساده است.

ولی بازیکنان مبتدی و واسطه ها با آن مشکل می یابد.

کلیه سطوح : این بازیها برای کلیه بازیکنان مناسب است سختی این بازی به شرایط افراد بستگی دارد.

تعداد مشخص بازیکنان : این بازیها به وسیله برخی از بازیکنان برگزار می شود که ضرورتاً باید تعداد آنها زوج باشد. اگر تعداد بیشتر باشد، بازی بهتر انجام می شود.

بازیهای مطلوب : این بازیها دوستانه است و یا همکاران به انجام آن اقدام می کنند.

بازیهای جدید : این بازیها اخیراً به سایت اضافه شده است.

اصول بازی : بازی یکساعت به طول می انجامد.

استانداردهای قدیمی : بیس بال ، گلف ، مولیگان، و تیک تاک تو

 

بازیهای جفت :
کریکت استرالیایی     کشتی جنگی     قاتل کور
پرش بورد     بیس بال بول سی     بازی 3 نفره
بازی دژ     ارزیابی     جست و خیز
دیدل در قسمت میانی     بیس بال دوروزه     دابل دون
50 در 5     51 در 57     دستورالعمل مربی
فوتبال     توقف 40     شکار روباه
فات بال     هالور     پرش بلند
بلندر پایین     رتبه بالا     جنایت کاران
لوپر     میکی موس     9 انسان
زندانیان     رالی درجاده     اسکرام
شانگهایی     شاوهاپنی     14-6
اسلایدر     سوکر     سراشیبی
مرگ ناگهانی     جنگی     ایکس اوت
 


مجموع دارت ها

اصول بازی دارت :

اصول 01×

01× : 01× ساده ترین بازی است. اصول آن بسیار ساده است و تنها مهارت بازی و برنده شدن برای آن کافی است. این بازی برای مبتدیان بسیار مناسب است و با دقت بالایی انجام می شود. البته با کمک اصول آن بازیکنان می توانند بر اجرای آن تمرکز نمایند.

هدف : این بازی با شماره 301 ، 401 ، 501 ، 601 ، و 1001 شروع می شود. بازی با پرتاب 3 دارت شروع شده و مجموع دارت ها از شماره حاصل کسر می شود. این بازی به صورت استارت دوبل و یا استارت مستقیم شروع شده که در بخش     The Play توضیح داده

شده است. بازی به صورت دوبل یا مستقیم انجام می شود ولی بازی مستقیم به ندرت اتفاق می افتد.

بازیهای 301 و 601 معمولاً به صورت دوبل داخلی یا خارجی انجام می شود ولی بازیهای 401 و 501 و 9001 به صورت دوبل یا مستقیم بازی می شود.

رتبه بندی : رتبه نهایی بازی بر روی گوشه بالایی بورد نوشته می شود و از جهت عمودی برای این کار استفاده می شود.

DD یا SD نیز در بالا و زیر رتبه شروع نوشته شده تا سازی مشخص شود. بعد از هر دوره ، رتبه نهایی بر روی بورد نوشته خواهد شد. رتبه 100 نیز به صورت آ نوشته می شود.

رتبه هایی که بالاتر از 100 باشد با علامت بعلاوه نشان داده می شود. به طور مثال رتبه 120 به صورت 2TO نشان داده می شود.

بازی : هر دو بازیکن دارتی را به طرف صفحه پرتاب می کنند و هر چه دارت به قسمت مرکزی نزدیک باشد، رتبه بالاتر است. در ابتدا رتبه ها در هر ستون برای بازیکنان نوشته می شود و رتبه برنده در طرف چپ نوشته می شود اگر بازی مستقیم باشد، بازیکن اول با پرتاب 3 دارت کار را شروع می کند و سعی می کند که بالاترین رتبه را بدست آورد. هر دارت با شماره ای مشخص شده و امتیاز حلقه درونی 3 برابر شماره و حلقه بیرونی 2 برابر شماره است. بنابراین بالاترین رتبه ای که از دارت بدست می آورد 110 خواهد بود.

اگر بازی دوبل باشد، بازیکن اول باید قبل از رتبه گذاری، بازی دوبل را انجام دهد. اگر بازیکن رتبه 20 آورد، دوبل و یک20 و یک رتبه واحد 20 برای او در نظر گرفته شده که مجموع آن 60 خواهد بود. دارت اول رتبه ندارد چرا که هنوز دوبل نشده است ولی رتبه دارت دوم و سوم مشخص می شود در مراحل بعدی نیازی به انجام بازی دوبل نخواهد بود.

بازی ادامه یافته و رتبه ها ثبت می شود. اگر رتبه های کم باشد، بازیکن ها باید چاره ای بیاندیشند. این کار با توجه به توانایی افراد صورت می گیرد. شروع کننده سعی می کند که رتبه 40 یا 32 را بدست آورد در صورتی که کارشناس 960 را مدنظر دارد. بازی دوبل نشان می دهد باید بازی به صورت دوبل انجام شود. به طور مثال اگر رتبه  32 مدنظر باشد باید 16 بار به دوبل ضربه زده تا برنده شوید. اگر 16 بازی را از دست بدهید رتبه واحد 8 درنظر گرفته شود و 24 رتبه باقی است که نتوانسته اید به آن دست یابید. اکنون 23 شماره دیگر باقی مانده که با دو دارت باید بدست آورید. درواقع یک رتبه باقی می ماند که راهی برای بدست آوردن آن نیست. در این صورت دارتی که پرتاب می شود، محاسبه نشده و شما بازنده خواهید بود. اگر رتبه شما کمتر از صفر باشد، درواقع امتیازی نیاورده اید ولی آخرین دارت شما نیز دوبل نبوده است.

بازی مستقیم بدین معنی است که برای برنده شدن به دوبل نیاز نیست بلکه باید به نقطه صفر برسید. اگر رتبه 32 داشته باشید با دو امتیاز 16 تایی ، بازی را برنده می شوید. درواقع باید جهش زده تا بازی را به آخر رسانیده و رتبه نهایی را بگیرید.

استراتژی : برای مبتدیان و افراد متوسط ، دو استراتژی ساده درنظر گرفته شده است هر چه مهارت بیشتر شود بهتر می توان به هدف دست یافته و سریعتر

امتیاز کسب کرد. اختلافات زیادی بین بازیکنان هست، بهترین راه این است که بازی را با دوبل خارجی و با 2 یا 3 دارت پایان دهید. مبتدیان تلاش می کنند ولی معمولاً وضعیت بدتر می شود.

درواقع آنها باید به رتبه 32 برسند. اگر دوبل 16 را از دست داده و 16 واحد را بدست آورید، 16 نقطه باقی است و به دوبل 8 نیاز خواهید داشت. برای 8 نیز به دوبل 4 نیاز دارید. اگر که عدد فرد حاصل شود، باید دارت اضافی پرتاب کنید. اگر نمونه 32 را مدنظر قرار دهیم و اولین دارت هدر رود، واحد 17 می مانند. دوبل 5/8 وجود ندارد و باید تعداد دارتهای شما فرد باشد تا بتوانید به نتیجه برسید.

استراتژی بعدی پرتاب بالاترین شماره است. بهترین بازیگر با سه تا 20 تلاش می کند که به بالاترین تعداد دست یابد. البته بسیاری از بازیگران نتیجه مناسبی از 20 بدست آورند و سه تا 19 پرتاب می کنند اگر سه تا 15 درنظر گرفته شود می توان 3 دارت پرتاب کرد بدین ترتیب رتبه بهتری نسبت به 1 و5 حاصل می شود مخصوصاً اگر نتوانید 20 را بدست آورید.

تقریباً یک ساعت : این بازی بسیار ساده است چرا که از کل بورد استفاده می شود. حرکات سریع بوده و می توان در کمتر از 10 دقیقه بازی را تمام کرد. تعداد بازیکنان نامحدود است حتی با محدود کردن محوطه می توان بازی را بدست گرفت.

هدف : ضربه هر شماره از بورد با کمک دارت و اتمام بازی قبل از بازیکنان دیگر

امتیاز: امتیازبندی تا زمانی که هر شخص شماره خود و تعداد پرتابها را به خاطر داشته باشد، نیاز نخواهد بود.

بازی : اولین بازیکن سعی می کند که با یک ضربه یک امتیاز بدست آورد. این کار تکرار شده تا 3 دارت پرتاب شود.

بازیکن بعدی نیز این کار را انجام می دهد. تعداد پرتاب حساب شده و تمام شماره ها مشخص می شود.

استراتژی : استراتژی خاصی برای این بازی پیشنهاد شده است .


اصول بازی کریکت

بازی کریکت ، بازی محبوب من است و اولین بازی است که من فرا گرفتم. این بازی در کلوپ های آمریکا برگزار می شود.

این بازی به خلاف 01× نیازمند استراتژی هایی برای کمک به بازیکنان ضعیف تر می باشد.

هدف : هدف از این بازی دستیابی به تمام شماره ها است ( 20 تا 15 ) و اتمام بازی با امتیازی برابر یا بیشتر از طرف مقابل برای این کار باید 3 شماره را بدست آورید.

امتیازبندی : بورد امتیازات با شماره 20 تا 15 نشان داده می شود که به صورت نزولی و در مرکز بوده نوشته می شود بورد پرتاب نیز با B نشان داده می شود.

هر دارت که به محل پرتاب شود، رتبه ای به خود اختصاص خواهد داد. حلقه باریک بیرونی 2 شماره داشته و دوبل خوانده می شود. حلقه باریک درون بعدی 3 شماره داشته و تریپل خوانده می شود امتیازبندی یک دارت با قرار دادن ( / ) صورت      می گیرد.

امتیازبندی  برای 2 شماره نیز با ( × ) نشان داده می شود.

برای شماره 3 ، یک دایره نیز اضافه می شود. وقتی 3 شماره حاصل شود، سیکل بسته خواهد شد.

بازی : بازیکن یک دارت را پرتاب کرده و نزدیک ترین دارت ابتدا پرتاب خواهد شد. اولین بازیکن 3 دارت را درهر مرحله پرتاب می کند تا رتبه نهایی  آن مشخص شود. بازیکن ها به همین ترتیب بازی کرده تا رتبه های بالاتر یا برابر بدست آورند. اجازه دهید راجع به نقطه ها نیز صحبت کنیم. پس از بسته شدن شماره ها اگر طرف مقابل شما، دارای امتیازات بسته یکسان نباشد، هر دارتی که پرتاب شود برای شما حساب شده و در قسمت شما یادداشت خواهد شد. فرض کنید که شماره بسته 18 باشد و طرف مقابل نیز همین شماره را داشته باشد. اگر شما تریپل 18 را پرتاب کنید، 54 رتبه دارید که اضافه خواهد شد.

اگر وان مقابل تریپل 18 را پرتاب کند، دو شماره برای بسته شدن باقی خواهد ماند. البته شماره بعدی حساب نمی شود. اگر بازیکن تمام شماره های بسته را داشت ولی رتبه آن پایینتر باشد ، برنده نخواهد بود.

درواقع باید تعداد شماره ها درحد کافی باشد. اگر شماره طرف مقابل باز باشد، بازیکن باید پرتاب اضافی تا 25 نقطه داشته باشد.

استراتژی : بهترین راه بستن شماره های بالاتر در ساختار نزولی است. دلیل این است که اگر شماره ها رده بندی شود، بازیکنی که شماره بالاتری برای بسته شدن داشته است، از مزایای بالایی برخوردار خواهد شد. اگر رتبه 20 را ببندید، طرف مقابل باید 19 TWO را پرتاب کند تا رتبه 38 حاصل شود. نکته مهم این است که پرتاب تعداد بالا منجر به تداخل درفضا می شود. دارت بازی مؤدبانه ای مثل گلف است. بازیکنان نباید با یکدیگر مشکل پیدا کنند. پرتاب برای رتبه بیشتر، ایده خوبی برای بازیکنان قهار به شمار نمی آید. از سوی دیگر با رتبه بندی مناسب در سطح بالا، بازیکنان ضعیف مجبور به پرتاب بیشتر تا آخر بازی خواهند شد. این استراتژی مؤثر است ولی برخی مواقع ناگهان بازیکن صفحه را برمی گرداند. پس مطمئن باشید که رتبه خود را به خاطر دارید. مسئله دیگر این است که ممکن است در ضمن تلاش برای کسب اطمینان زمان خود را نیز از دست بدهید. بدین ترتیب دارت های زیادی پرتاب کرده اید ولی زمان هدر رفته است. باید در مورد پرتاب دارت و شرایط طرف مقابل دقت کنید.

اصول بیس بال :

بیس بال : این بازی بسیار ساده و جالب است و بازیکنان زیادی می توانند در آن بازی کنند. این بازی در بورد ویژه دارت نیز صورت می گیرد ولی به طور معمول از بوردهای استاندارد دارت انگلیسی استفاده می شود.

هدف : هدف ساده است. رتبه های بازی نشان دهنده نتیجه و برنده شدن در بازی   خواهد بود.

امتیازبندی : شماه 1 تا 9 به صورت صعودی در گوشه چپ بورد نوشته می شود. اسامی نیز در بالا نوشته شده و شبکه ای از اسامی و شماره ها شکل می گیرد.

بازی : هر بازیکن باید 3 دارت را پرتاب کند. هدف اول هر شماره باید به طور کامل مشخص شود. اگر 4 پرتاب باشد، پرتاب مهاجم محاسبه نمی شود. به طور مثال اگر 4 حاصل شده باشد، حساب نخواهد شد.

حلقه خارجی دوبل نیز 2 مرتبه لحاظ شده و حلقه درونی باریک تریپل ، 3 بار حساب می شود. بنابراین بالاترین رتبه در هر مرحله 9 است. تعداد بازیها ضرب نمی شود. به طور مثال، 2 بازی 2 و و بازی دوبل به صورت 2 شماره گذاری شوند. بدین ترتیب بازیکن رتبه 4 را بدست می آورد. معمولاً رتبه کل به رتبه های موجود اضافه می شود و بازیکن می تواند در اضافه کردن 9 رتبه ، از زمان استفاده کند. اگر در پایان دور نهم ، ارتباطی وجود نداشته باشد، بازی ادامه یافته تا فرآیند کامل شود. من معمولاً دوست دارم بازی شماره هفتم را انجام دهد.

اختلاف آن این است که بازیکنی که رتبه در مرحله 7 ندارد، رتبه خود را از نیمه قطع خواهد کرد.

البته فشارهایی نیز وارد شده ولی بازیکن نهایتاً ممکن است فرصت را از دست بدهد.

اصول بازی گلف

این بازی بوسیله تعداد زیادی از بازیکنان انجام می شود. این بازی سریع و محدود به 3 پرتاب برای هر حفره است. این و با دو بازیکن در طی 5 دقیقه انجام می شود.

هدف : هدف مانند بازی گلف حقیقی ، پر کردن دوسوراخ با چند پرتاب است. بازیکنی که پایین ترین رتبه را در پایان برای امتیاز بندی و یا 18 سوراخ دارد، برنده     خواهد بود.

امتیازبندی : نام بازیکنان بر روی بورد نوشته می شود. بدین ترتیب هر کسی که دارت را پرتاب می کند با توجه به نزدیکترین محل ، امتیاز می گیرد. اختلافی در دستوربرتری وجود ندارد و تمام بازیکنان تعداد پرتاب های مساوی دارند.

برای انجام بازی در خصوص حفره ها، توافق می شود و تعداد آن در قست چپ بورد نوشته می شود. مجموع رتبه ها و امتیازات مربوط به حفره را نیز بر روی بورد     می نویسند.

حلقه بیرونی ، حلقه دوبل است. حلقه درونی ، حلقه تریپل می باشد که 2 ضربه را شامل می شود. لبه بین حلقه داخلی و حلقه تریپل نیز 3 ضربهرا به خود اختصاص می دهد.

لبه ضخیم بین دوبل و تریپل ، 4 ضربه را شامل می شود. اگر تمام ضربه ها از دست برود، 5 رتبه از بین رفته است. رتبه 5 بدترین رتبه ها حاصل است .

بازی : اولین بازیکن بازی را شروع می کند. بازیکن یک ضربه وارد می کند و 2 مورد از 3 مورد باید به داخل حفره راه یابد. آخرین دارت فیزیک شماره را به خود اختصاص می دهد. به طور مثال کسی که اولین دارت را به لبه باریک پرتاب می کند، رتبه 3 را بدست می یابد. در غیر این صورت دو پرتاب دیگر خواهد داشت و اگر به هدف وارد نشود، امتیاز آن را از دست داد. اگر رتبه هایی 5 باشد، شخص نمی تواند رتبه ای بدست آورد. ولی اگر با پرتاب اولین دارت، امتیاز 3 حاصل شود و نیازی به دو دارت دیگر نخواهد بود.

بازیکنان باید از سوراخ اول شروع کنند. وقتی بازی انجام شد، پرتاب به حفره دوم صورت خواهد گرفت. این بازی ادامه یافته یا 9 تا 18 سوراخ بازی شود.

استراتژی : استراتژی بسیاری برای این بازی وجود دارد ولی می توانید بازی را مطابق با استراتژی فوق انجام دهید.

اصول بازی Mulligan

این بازی بسیار سخت است ولی اصول ساده ای دارد. بازیکنان عالی می توانند آن را انجام دهند و تعداد بازیکنان نیز نا محدود است .

هدف : برای انجام بازی 6 شماره به صورت رندوم انتخاب می شود و منتخبین مشخص خواهد شد.

 

امتیازبندی : نامی بازیکنان بر روی بورد نوشته می شود.

ساختار بازی با پرتاب دارتی مشخص می شود.

بسته شدن شماره ها به معنای پرتاب 3 دارت است.

در این بازی از حلقه تریپل نیز استفاده می شود. بنابراین 3 بازی تریپل انجام نشده و 3 بازی واحد نیز انجام می شود تا برنده مشخص شود.

6 شماره رندوم انتخاب شده و در بورد مشخص می شود.

شماره های اندوم با پرتاب دارتهای باقی مانده مشخص خواهد شد. این شماره ها در سمت چپ بورد نوشته شده و علامت B برای آن در نظر گرفته می شود.

شماره 1 با نوشتن علامت ( " / " ) مشخص شده و شماره 2 با نوشتن ( × ) و رتبه 3 با نوشتن ( "O " ) مشخص می گردد.

بازی : اولین بازیکن دارت را در تریپل پرتاب می کند. البته شاره دیگری محاسبه نشده تا شماره ها بسته شود. بازی ادامه می یابد تا 6 شماره کامل شود.

استراتژی : بازیکنان خوب در این بازی تلاش بسیاری می کنند. اگر برنامه ریزی مناسبی وجود نداشته باشد. بازی با شکست مواجه می شود.

اصول بازی Tic- Tac- Toe :

این بازی بسیار ساده بوده و برای 2 بازیکن یا تیم آنها سرگرم کننده است. در این بازی اصول استاندارد بازی برای دارتها اعمال می شود.

هدف : این بازی مانند بازی های منظم دیگر انجام می شود که شامل 3 ردیف X یا O به صورت افقی ، عمودی یا چند وجهی می باشد.

امتیازبندی : 3 بورد برای این بازی در نظر گرفته می شود. 1 بورد آن دارای 2 ستون برای تیم و بازیکن بوده و یک بورد بزرگتر نیز در قسمت مرکز قرار می گیرد. بورد کوچک برای علامت گذاری ضربه ها استفاده می شود و بورد بزرگتر برای بازی اصلی استفاده می گردد.

شماره هایی که برای بازی استفاده می شود برروی بورد نوشته خواهد شد. به منظور تعیین قسمت X وO در بورد بزرگ ، بازیکنان باید تعداد شماره ها را در بورد کوچک مشخص نمایند برای بسته شدن شماره ها، 3 شماره برای حلقه بیرونی درنظر گرفته شده و 2 شماره برای حلقه درونی لحاظ می شود. رتبه 1 با  ( " / " ) نشان داده می شود و رتبه 2 با X نشان خواهد شد. البته 3 نیز با دایره نشان داده می شود. به طور مثال مشخص که 18 ضربه واحد، 18 دوبل و 7 ضربه واحد دارد را مدنظر قرار دهید. در بورد کوچک ، دایره ای در سمت چپ کشیده شده که 18 را نشان می دهد علامت / نیز بر روی گوشه چپ نوشته شده که 7 را نشان می دهد. علامتهای X و O نیز به روی بورد بزرگتر نشان داده خواهد شد. بنابراین 18 بزرگترین شماره نخواهد بود.

بازی : بازیکنان یک دارت را پرتاب کرده و نام آنها در گوشه چپ بورد نوشته می شود. بازیکن باید علامتهای X و O را نیز در بورد مشخص نماید.

اولین بازیکن تلاش می کند که شماره ها را ببند و X یا O را در مشخص نماید. بازیکنان دیگر نیز این کار را تکرار خواهند کرد تا بازی پایان یابد.

استراتژی : اگر از استراتژی Tic- Tac- Toe آگاهی نداشته باشد باید با متخصصان آن مشورت کنید.

اصول بازی کریکت استرالیایی

کریکت استرالیایی به وسیله افراد و تیم ها بازی می شود. این باز مانند کریکت بریتانیا می باشد.

هدف : هر کسی که رتبه بالاتر از طرف مقابل بدست آورد بولر خوانده شده و دیگری " بت من " خواهد بود.

امتیاز بندی : اسامی افراد بر روی بورد و به صورت عمودی نوشته می شود و بورد به دو ستون تقسیم خواهد شد. شماره ها از 1 تا 9 است که به صورت عمودی نشان    داده می شود.

 بازی : هر بازیکن یک دارت پرتاب می کند و مشخص می شود که چه کسی "بولر" و چه کسی "بت من" است.

بت من معمولاً اولین شخصی است که پرتاب را انجام می دهد. او تلاش می کند که حداکثر امتیاز را در حلقه دوبل بدست آورد.

حلقه دوبل دارای امتیاز "برابر و حلقه تریپل دارای امتیاز 3 می باشد. در پایان ، 3 دارت پرتاب شده و امتیاز 4 از آن کسر می شود. رتبه باقی مانده نشان دهنده رتبه    بت من است.

اگر بت من صرفاً 40 امتیاز یا کمتر داشته باشد امتیاز آن صفر خواهد شد. اگر بت من رتبه های 20-20 و 5 را بدست آورد، امتیاز نهایی آن 5 خواهد بود. پس از اینکه بت من پرتاب کرد، بولر دارت خود را پرتاب خواهد کرد. بولر تلاش می کند که امتیاز 9 را بدست آورد. بولر باید به صفحه ضربه وارد کند. اگر بولر یک دارت را خارج از حلقه تریپل پرتاب کند، تعداد دارت ها محاسبه خواهد شد.

بدین ترتیب امتیاز بولر نیز بر روی بورد ثبت می شود . وقتی 9 دوره بازی انجام شده بازی تمام می شود و بازیکنان نقش خود را عوض خواهند کرد و هر کس که رتبه بالاتری داشته باشد، برنده خواهد شد.

اگر بت من به صورت تصادفی ضربه زده باشد، دیگر آن برای بولر درج خواهد شد.

اصول بازی پرش بورد :

پرش بورد : پرش بورد ، سبک منحصر به فردی از بازی است. پرشهای بلند نیز بخشی از بازی است. تعداد بازیکنان و تیم ها نیز متغیر است ولی باید تعداد افراد زوج باشد.

هدف : هدف از این بازی پرش بالاتر است.

امتیازبندی : نام بازیکنان در گوشه چپ بورد نوشته شده و امتیازات نیز با پرتاب دارت مشخص می شود. معمولاً کسی که به صفحه نزدیکتر است اول پرتاب کرده و کسی که دورتر است، آخرین نفر خواهد بود.

بازی : هر بازیکن باید 3 دارت پرتاب کرده تا بیشترین فاصله تعیین شود. هدف در قسمت مرکزی بورد قرار می گیرد. دوبل 11- فاصله 11- تریپل 11- کوچک- 11.

بازی دوبل ، کوچک -6، تریپل 6 – بزرگ 6 و دوبل نیز بازی می شود.

پس از اینکه هر بازیکن 3 دارت پرداخت کرد ، به دورترین هدف ضربه زده می شود و طول پرتاب در روی بورد نوشته می شود. در مرحله بعد، بازیکن مجدداً دارت را پرتاب خواهد کرد. بنابراین هر راند بشازی با توجه به طول فاصله بسط داده خواهد شد. اگر بازیکن نتواند با 3 دارت به هدف نزند، پرش آخر آن به صورت فاصله نهایی ثبت می شود. نهایتاً بازیکن مجدداً دارت پرتاب نخواهد کرد.

بعد از اینکه بازیکنان هدف را از دست می دهند، آخرین فاصله آنها ثبت خواهد شد.

ممکن است چندین بازیکن دارای فاصله یکسان باشند، برنده با پرتاب بعدی مشخص  می شود.

استراتژی : زمان بگیرید و به پرتاب دارت تمرکز کنید. ضربه زدن به سختی صورت می گیرد ولی امکان آن وجود خواهد داشت.

اصول بازی Castle :

Castle: این بازی بسیار سرگرم کننده است و اولین بار در بریتانیا انجام گردیده است. تعداد بازیکنان نامحدود است.

هدف : باید اولین شخصی باشید که برج را ساخته است ( هرم 5×5  )

امتیازبندی : سیستم بازی با پرتاب یک دارت مشخص می شود.

اسامی بر روی بورد نوشته می شود. نحوه نوشتن اسامی با توجه به برج صورت می گیرد.

بازی : هر بازیکن یک دارت را با دست مخالف پرتاب می کند مهم نیست که دارت به حلقه دوبل یا تریپل وارد شود یا خیر. صرفاً رتبه مدنظر است. شماره ای که نوشته می شود تا انتهای بازی باقی مانده تا ثبت شود.

بعد از اینکه تمام رتبه های بازیکنان مشخص شدف برای شکل گیری نهایی برج، باید 3 دارت دیگر نیز پرتاب شود. هر دارت که پرتاب می شود در چارچوب برج بررسی می شود.

حلقه دوبل دارای دو امتیاز و حلقه تریپل دارای 3 امتیاز است اولین بازیکنی که برج را بسازد، برنده خواهد شد. بازیکنی که انتخاب می شود ، شخصی است که برج را ساخته است. ساختن برج با ضربه به هدف صورت می گیرد. به خاطر داشته باشید که اگر بازیکن دیواره ای ساخته باشد، نمی تواند ضربه ای وارد کند. اگر بازیکن 3 دیواره داشته باشد باید دارت واحد و تریپل را پرتاب کند که رتبه نهایی 4 خواهد بود. در این صورت دیگر بازیکن اجازه پرتاب نخواهد داشت.

استراتژی : دقت کنید و سریع عمل کنید. اگر بازیکن فاصله نامناسبی داشته باشدف باید یک یا دو دارت پرتاب کند تا به محل مناسب برسد.

اصول بازی Diddle برای قسمت میانی :

Diddle در قسمت میانی: این بازی مشکل بوده و مانند 01× می باشند. معمولاً بازیکنان متوسط یا پیشرفته در این بازی شرکت می کنند.

هدف : برای اینکه امتیاز بازی به 501 برسد، باید شروع و پایان بازی با بازی دوبل باشد.

امتیازبندی : بازی با پرتاب یکی دارت شروع می شود. اسامی افراد در بالای بورد نوشته می شود و شماره 501 بین آن نوشته می شود. خط عمودی بورد را به دو قسمت تقسیم می کنند.

بازی : هر بازیکن باید قبل از شمارش امتیازات ، دوبل را انجام دهد. بدین معنی که باید بازی دوبل را با پرتاب دارت انجام دهد. در این صورت امتیاز حاصل نیز دوبل  خواهد بود.

پس از اینکه دول اولیه انجام شد، صرفاً قسمت داخلی امتیاز بندی می شود. حلقه درونی ، تریپل می باشد. هر دارتی که به آن وارد شود و یا خارج از آن باشد محاسبه    نخواهد شد. بازیکنان تلاش می کنند که با هر دارت امتیاشز 25 یا 50 دست یابند.

هر دارتی که در حلقه درونی کوچک قرار گیرد، شماره آن به صورت تریپل حساب می شود. امتیاز 3 دارت نیز در مجموع حساب شده و اختلاف بین امتیاز بازیکنان  مشخص می شود.

وقتی بازیکن به رتبه 50 رسید، باید دوبل پرتاب کند. به طور مثال اگر بازیکن 38 امتیاز کم داشته باشد، باید دوبل 19 را پرتاب کرده تا برنده شود اگر رتبه بازیکن بیش از امتیاز مورد نیاز باشد، در ارزیابی نهایی حساب نخواهد شد.

استراتژی : سعی کنید که به گونه ای عمل کنید که بتوانید از دوبل دارت استفاده کنید. اگر اعداد زوج باشد می توانید به صورت اضافی نیز دارت پرتاب کنید.

اصول بازی 51 در 5 : این بازی بسیار سرگرم کننده است و بازیکنان زیادی می توانند آن را انجام دهند البته سعی کنید که این بازی را به دیگران آموزش دهید چرا که در قسمت 01× مشکل پیدا می کنید. این بازی به درک بالایی برای هر پرتاب نیاز دارد.

هدف : هر کسی که به امتیاز 51 دست یابد، برنده خواهد بود.

امتیازبندی : اسامی بازیکنان بر روی بورد نوشته می شود و هر دارتی که پرتاب می شود، مشخص خواهد گردید.

رتبه ها به صورت عمودی در زیر اسم هر شخص نوشته شده تا رتبه نهایی     مشخص گردد.

بازی : هر بازیکن که 3 دارت پرتاب می کند، مجموع امتیاز آن محاسبه می شود که قابل تقسیم بر 5 خواهد بود.

اگر مجموع رتبه بازیکن قابل تقسیم نبود، امتیاز 3 دارت محاسبه نخواهد شد. اگر مجموع کل قابل تقسیم باشد، عدد مشخص خواهد شد. به طور مثال بازیکنی که واحد 20 و 20 و 5 را پرتاب می کند امتیاز 9 را بدست خواهد آورد.

اگر دارت با بورد برخود نکند، 13 دارت پرتاب شده نیز محاسبه نخواهد شد. برای برنده شدن، عدد 51 باید حاصل شود. اگر مقدار امتیاز بیش از51 باشد، 3 دارتی که پرتاب شده به حساب نخواهد آمد.

استراتژی : 2 موضع در روی بورد برای 5/20 و 15/10 تعیین می شود. هر یک از آنها باید به گونه ای باشد که بتوان ارقام را به طور مشخص در آنها درج کرد.

اصول بازی فوتبال :

فوتبال : بازی سرگرم کننده بار دو تیم 4-1 نفره است اصول آن بسیار ساده است ولی این بازی با چالش هایی روبرو خواهد بود.

هدف : هدف دستیابی به امتیازی است که در فوتبال آمریکا تعیین شده است.

امتیازبندی : بازیکنان دو تیم تلاش می کنند که توپ را از بورد خارج کرده و گل بزنند. برای این کار باید 3 دارت پرتاب شود. بازیکنان هر بخش فرصت یکسانی برای   بازی دارند.

ناحیه بازی یک بورد است که از دوبل 11 ، ناحیه بزرگ 11- تریپل 11 و ناحیه کوچک 11 استفاده شده و بازی دوبل ، کوچک ، تریپل ، بزرگ 6 و دوبل 6 کمک گرفته می شود. هدف تیم این است که به خط گل و دوبل 11 یا دوبل ، دست یابد. خط گل باید 50 یاردی باشد.

اولین تیم با خط گلی خود شروع می کند ( دوبل 6 ) آنها تلاش می کنند که دارت را پرتاب کرده تا به بورد برسد. تیم 4 بازی خواهد کرد و امتیازات آن نوشته می شود. درواقع، تیم توپ را بدست گرفته و تلاش می کند که به خط گل طرشف مقابل دست یابد. اگر امتیاز تیم، گل باشد، تیم می تواند 6 امتیاز بدست آورد و یک امتیاز اضافی نیز به خود اختصاص دهد. با پرتاب یک دارت در 20، امتیاز اضافی حاصل می شود.

اگر دارت نتواند شماره 20 را بدست آورد، یک امتیاز دیگر به دست خواهد آمد.

پس از آن تیم توپ را در اختیار گرفته و بدون توپ به تعداد دارتها، رتبه مشخص    می شود.

استراتژی : زمان گرفته و بر شرایط کار تمرکز کنید. ضرب زدن کار مشکلی است ولی می توان دست یافت و بازی را ادامه داد.

 

اصول بازی فات بال :

فات بال : نوعی بازی زوج است که توانایی ضربه زدن را افزایش خواهد داد. دو تیم یا دو بازیکن می توانند به راحتی این بازی را انجام دهند.

هدف : کسی که بتواند سریعتر به امتیاز موردنظر برسد، برنده خواهد بود.

امتیاز بندی : 4 خط بر روی بورد کشیده می شود و رتبه های بازی در آن مشخص می شود. اسامی بازیکنان نیز در بالای هر ستون نوشته می شود.

بازی : هر دو بازیکن یک دارت پرتاب کرده و با توجه به موقعیتی که دارت در آن واقع شده، امتیاز داده می شود. اگر بازیکن توپ را دریافت کند، تلاش می کند که امتیاز خود را افزایش دهد. اگر بازیکن آن را نگیرد باید دفاع کند و یا بازیکن طرف مقابل را متوقف نماید.

طرف مقابل پرتاب کرده و سعی می کند که رتبه بالایی از 3 دارت بدست آورد. حلقه خارجی دوبل است و امتیاز آن 2 برابر محاسبه می شود. حلقه درونی تریپل است و امتیاز آن 3 برابر حساب می شود. رتبه هایی که برای 3 دارت کمتر از 41 باشد، حساب نخواهد شد.

رتبه هایی که بالاتر از 41 باشد نیز به رتبه نهایی اضافه خواهد شد در مرحله بعد، بازیکن دفاعی 3 دارت پرتاب می کند دارتهایی که به صفحه برخورد می کنند، تک و یا دوبل خواهد بود. بازی ادامه یافته تا 4 مرحله طی شود. بعد از آن ، توپ به طرف مقابل داده خواهد شد. اکنون طرف مقابل به صورت دفاعی کار خواهد کرد.

هدف طرف مقابل نیز افزایش امتیازات است.

استراتژی : استراتژی خاصی برای این بازی وجود ندارد و دقت بازی بسیار      محکم است.

تنها چیزی که می توان گفت این است که هدر رفتن حاصل از رتبه 10 بیش از 20 است.

اصول بازی کم و زیاد ( low / High )

( low / High ) : این دو بازی مانند هم است. بسییاری از افراد این بازی را سرگرم کننده می دانند. این بازی با هر تعداد از افراد قابل اجراست ولی تعداد آنها باید زوج باشد. هر چه تعداد افراد بیشتر باشد، بازی جذاب تر می شود.

هدف : نهایتاً تنها کسی که باقی می ماند برنده خواهد بود.

امتیازبندی :اسامی در گوشه چپ بورد نوشته می شود. معمولاً یک دارت پرتاب شده و بازی شروع می شود.

بعد از اولین بازی : کسی که اولین دارت را از دست بدهد، بازنده خواهد بود. درکنار اسم هر شخص رتبه حاصل نوشته می شود که نشان دهنده امتیاز نهایی خواهد بود .

3 علامت در کنار اسامی ثبت می شود و واژه های High یا Low نیز در بالا مشخص خواهد شد.

بازی : ابتدا باید بازی High را توضیح دهم که ساده تر از Low است. اولین بازیکن باید دو دارت را پرتاب کرده تا بازی شروع شود. اولین بازیکن فرصتی برای از دست دادن ندارد. و بازیکن بعدی نیز با ریسک بیشتری روبرو است مجموع امتیاز دو دارت بر روی بورد نوشته می شود.

بازیکن بعدی 3 دارت پرتاب می کند و سعی می کند، امتیاز بالاتری بدست آورد. هر چه امتیاز بالاتر باشد بهتر است ولی اگر امتیاز بیش از 100 باشد، حساب نخواهد شد.

اگر بازیکن دوم از قبلی امتیاز بالاتری بیابد ، اتفاقی نمی افتد ولی امتیاز جدید وی غالب خواهد بود و امتیاز قبلی پاک می شود.

بازی ادامه می یابد تا شخص برنده مشخص شود.

اکنون اجازه دهید راجع به بازی Low صحبت کنیم این بازی مانند بازی High است. در اینجا هر کس امتیاز کمتری بدست آورد، در شرایط بهتری است 3 دارت پرتاب می شود. هر دارت که به هدف نخورد، 25 امتیاز از دست خواهد گرفت .

برای دو دارت 25 امتیاز در نظر گرفته می شود که در صورت هدر رفتن ، کسر می شود. بدین ترتیب اگر شخص در کل بازنده شود رتبه آن 150- خواهد شد.

من در گذشته 01× بازی کردم که حیرت آور بود به خاطر داشته باشید که Murphy نیز در این مورد بسیار خوشبین بود.

استراتژی : این بازی ها استراتژی خاصی ندارد. وقتی من Low بازی می کنم، اولین دارت را پرتاب کرده و امیدوارم 2- سا 50- بدست آورم. در غیر این صورت فرصت آن هدر می رود. در هر بازی ، اگر مدت زمان را از دست بدهید خواهد مرد. بنابراین باید با کمک هر دارتی ، ساده ترین امتیاز را بدست آورید.

اصول بازی لوپر :

لوپر: این بازی بسیار ساده است و مشابه با بسکتبال می باشد. این بازی با تعداد زیادی از افراد انجام می شود. این بازی از زیبایی زیادی برخوردار است.

هدف : بازیکنی که در آخر باقی بماند برنده است .

امتیازبندی : اسامی بازیکنان در گوشه چپ بورد نوشته می شود. از آنجا که اولین بازیکن فرصتی برای از دست دادن ندارد، پرتاب رندوم فرصت کافی به او خواهد داد.

لبه صفحه که دارت با آن برخورد می کند نیز در محاسبه لحاظ می شود. اگر دارت در قسمت 5 قرار گیرد ( بین حلقه تریپل و لبه کناری ) علامت S5 نشان داده می شود. اگر دارت در تریپل 5 قرار گیرد T5 نوشته می شود.

اگر دارت بین تریپل و دوبل قرار گیرد، B5 نوشته شده که لبه بزرگتر را نشان می دهد و اگر در دوبل 5 قرار گیرد، D5 نوشته می شود.

بازیکن بعدی باید تلاش کند که دارت را به همان شیوه در بورد وارد کند. اگر بازیکن موفق نشد، یکی از علامت های زندگی آن حذف می شود ولی اگر موفق شود، امتیاز می گیرد. اگر هدف ، اصابت دارت سوم باشد، دارتها باید به گونه ای پرتاب شود که با امتیازات انطباق پیدا کند.

بازیکن گزینه ای برای انتخاب ندارد و آخرین دارت محاسبه خواهد شد. اگر بازیکن آخرین دارت را از دست بدهد، آخرین گزینه زندگی آن نیزاز میان خواهد رفت.

به طول مثال ممکن است بازیکن با پرتاب اول S5 را بدست آورد. پس با پرداخت دو دارت ، دوبل را بدست آورد. همچنین می تواند دارت سوم را نیز پرتاب کرده و D25 را بدست آورد. البته بهتر است که او سعی کند دوبل 18 را بدست آورد. در غیر این صورت اگر نتواند S5 را بدست آورد، یک گزینه زندگی خود را از دست می دهد.

بازیکن بعدی نیز به همین طریق عمل می کند. او می تواند T20 را نیز بدست آورد. اگر بازیکن به هدف رسیده و بازیکنان دیگر شکست بخورند، او برنده خواهد بود . بازیکن می تواند ریسک کند و با پرتاب امتیاز بالایی بدست آورد ولی در غیر این صورت یک گزینه زندگی خود را از دست خواهد داد. معمولاً بهتر است که بازیکن ریسک نکند.

چرا این بازی لوپر خوانده می شود ؟ در این بشازی حلقه های بسته به کار گرفته می شود. به طور مثال حلقه ای که نیمه پایینتر را پوشش می دهد، شماره 6 است که به صورت L16 نوشته می شود. حلقه های 8 و 18 نیز حلقه های مناسبی هستند که با UL8 نشان داده می شود.

همانطور که تصور می رود، ضربه به حلقه کارسختی است و بازیکنان در انطباق آن مشکل پیدا می کنند.

استراتژی : استراتژی آن استفاده از فرصت است. اگر بازیکن تلاش کند می تواند به حلقه ضربه بزند. به خاطر داشته باشید که هر ضربه 16 امتیازی است و با پرتاب دارتها می توان به امتیاز نهایی دست یافت.

اصول بازی زندانیان :

این بازی ، بازی بزرگی است که تعداد زیادی از بازیکنان می توانند در آن شرکت کنند . این بازی با دو نفر نیز انجام می شود و بازی بسیار عجیبی است.

امتیازبندی : امتیازبندی باید فرصت پرتاب را بدست آورد. اگر تعداد بازیکنان زیاد باشد، لیست اسامی تهیه خواهد شد که بر روی بورد ثبت می شود.

بازی : اولین بازیکن تلاش می کند که دارت را پرتاب کند تا بازی با شماهر 1 آغاز شود. حلقه درونی امتیاز واحد داشته و حلقه بیرونی دوبل است. لبه ها نیز امتیاز واحد دارد. بعد از دستیابی به شماره 1 ، هدف بعدی امتیاز 18 است.

اگر بازیکن پرتاب را از دست بدهد، دارت در طی یک دوره بر روی بورد باقی  خواهد ماند.

بازیکن دو دارت در مرحله بعد پرتاب می کند که در دوره بعدی نیز استفاده می شود.

برای قست بعدی بازیکن دارت را به حلقه تریپل پرتاب می کند و دارت بر روی بورد باقی خواهد ماند. دارت زندانی تا زمانی بر روی بورد است، که همان شماره مجدداً کسب شود.

بعد از اینکه بازیکن توانست دارت را بدست آورد آن را در ادامه بازی پرتاب خواهد کرد. اگر بیش از یک دارت زندانی وجود داشته باشد، یکی یکی آزاد خواهد شد. اگر دو دارت در 18 وجود داشته باشد، دو دارت باید پرتاب شده تا آزاد شود. بعد از اینکه اولین زندانی آزاد شد ، 4 دارت به کار گرفته می شود.

تا پایان بازی ، از 7 دارت استفاده می شود ولی هیچکدام درواقع به شما تعلق ندارد.

بازی ادامه یافته تا دارت ها آزاد شود . اولین بازیکن که دارت ها را آزاد کند برنده خواهد بود.

استراتژی : استراتژی این بازی شامل تصمیم گیری برای پیشرفت کار است و در ضمن آن تلاش می شود که دارت زندانی آزاد شود. دارتهایی که هدر رفته باشد نیز در نتیجه بازی تأثیر دارد. 3 دارت اولیه بهترین راهکار برای برنده شدن خواهد بود. ولی اگر دقت نکنید ، برنده نخواهید شد.

اصول بازی شانگهای :

شانگهای : این بازی سرگرم کننده و یادگیری آن بسیار ساده است چراکه کل بورد را به خود اختصاص می دهد. تعداد زیادی از افراد می توانند این بازی را انجام دهند.

هدف : کسی که بالاترین امتیاز در دوره را بدست آورد برنده خواهد بود.

امتیازبندی : هر بازیکن یک دارت پرتاب می کند اسامی نیز در قسمت بالای بورد نوشته می شود و خط های عمودی برای تقسیم بورد به کار گرفته می شود.

بازی : هر بازیکن 3 دارت پرتاب می کند تا به بالاترین امتیاز دست یابد. لبه ها نیز امتیازات یکسان دارد. لایه بیرونی دوبل است ولایه درونی تریپل می باشد. بعد از 20 دوره، شخصی که بالاترین امتیاز را بدست آورده برنده خواهد بود.

مسیر دوم  برای برنده شدن در شانگهای این است که از یک دارت واحد و یک تریپل و یک دوبل استفاده شود. اگر موفقیت حاصل شود ، شخص برنده خواهد بود.

استراتژی : اگر دوبل یا تریپل زده شود، امکان برنده شدن هست ولی اگر دارت از دست برود، شخص برنده نخواهد شد.

اصول بازی Slider :

اسلایدر : این بازی بسیار ساده است و عملاً می توان در تمام بورد آن را انجام داد. این بازی حرکتهای سریعی را به خود اختصاص می دهد و در طی 10 دقیقه انجام می شود. تعداد بازیکنان نامحدود است. می توان ناحیه اهداف را نیز محدود کرد.

هدف : کسانی که رتبه بالاتری بدست می آورندَ، ( 10 تا 20 امتیاز با یک دارت ) برنده خواهد بود.

امتیازگذاری : امتیازبندی در این بازی موردنیاز نخواهد بود و باید شماره ها را به خاطر سپرد. بازی : اولین بازیکن تلاش می کند که امتیاز 1 را بدست آورد و سپس با امتیاز 11 بازی کند تا  دارت را پرتاب کند. بازیکن بعدی نیز این کار را ادامه می دهد و امتیاز نهایی مشخص می شود.

اگر بازیکن هدف را از دست بدهد، در دوره بعدی امتحان خواهد کرد. اگر بازیکن 3 دارت را پرتاب کرده 15بدست آورد ، دارتها را از دست خواهد داد. امتیاز باید 14 باشد .

اولین بازیکنی که 20 بدست آورد برنده خواهد شد.

استراتژی : استراتژی خاصی مورد نایز نخواهد بود.

اصول بازی مرگ ناگهانی :

مرگ ناگهانی : این بازی با حرکتهای سریع انجام می شود و با 6 بازیکن انجام می شود. این بازی 2 تا 3 دقیقه به طول می انجامد.

هدف : شخصی که آخرین نفر باقی بماند، برنده خواهد بود.

امتیازبندی : امتیازگذاری تا شرایطی که افراد امتیازات خود را به خاطر دارند نیاز نخواهد بود.

بازی : هر بازیکن یک دارت در ابتدا پرتاب می کند و تلاش می کند که با پرتاب 3 دارت، بالاترین امتیاز را بدست آورد. امتیاز هر دارت به صورت دوبل ، دوبرابر خواهدشد و در تریپل، 3 برابر خواهد شد.

درواقع شخص باید 25 و 50 امتیاز بدست آورد. بعد از پرتاب دارت ، پایین ترین امتیاز حذف می شود و کسی که نهایتاً باقی مانده باشد، برنده است.

این بازی بسیار سرگرم کننده بوده ومثل بازی High / Low است.

استراتژی : این بازی بسیار مفید است.

تریپل 16 بهترین رتبه را حاصل کرده که در طی 20 دوره بدست می آید.

اصول بازی جنگی :

بازی جنگی بسیار ساده است ولی تعدیل شرایط می تواند باعث ساده تر شدن آن گردد. این بازی با حضور دو نفر یا یک تیم انجام خواهد شد.

هدف : اولین بازیکن می تواند سربازان شما را از بین ببرد.

امتیازبندی : بورد به وسیله دو ستون تقسیم می شود و اسامی افراد نیز نوشته می شود. هر شخص یک دارت پرتاب می کند و ارتش بالا و پایین انتخاب خواهد شد.

شماره 11 و 14 و 9 و 12 و 5 و 20 و 1 و 18 و 4 و 13 در ستون بالا و 6 و 10 و 15 و 2 و 17 و 3 و 19 و 7 و 16 و 8 در ستون پایین نوشته می شود.

بازی : هر بازیکن تلاش می کند که یک سرباز بکشد و به آن صدمه وارد کند. وقتی سرباز کشته شد، یک امتیاز داده می شود. کسی که ضربه می زند می تواند از حلقه دوبل استفاده کند. اگر به سرباز خود نیز شلیک کنید، خواهد مرد. بنابراین باید        دقت کنید.

استراتژی : این بازی به درستی نام گذاری شده است. این بازی باید استراتژی زیادی داشته باشد ولی ندارد.

اصول بازی سوکر:

سوکر : این بازی با حضور دو بازیکن و یا یک تیم برگزار می شود. این بازی بسیار مشکل است و امتیاز آن دوبله محاسبه می شود.

هدف : اولین بازیکن که رتبه 10 را بدست آورد، برنده است .

امتیازبندی : یک بازیکن یک دارت پرتاب کرده و بازی را شروع می کند. بازیکنان باید توپ را در دست گرفته ضربه وارد کنند. تیمی که توپ را دردست دارد می تواند گل بزند.

امتیاز گل نیز به صورت دوبله محاسبه می شود. حلقه درونی دوبل و حلقه بیرونی نیز دوبل است. هر دوبل یک گل به شمار می آید که برای هدف منظور می شود.

استراتژی : استراتژی خاصی در نظر گرفته نشده است.

اصول بازی Ha Penny :

این بازی بسیار سریع و ساده است و تعداد بازیکنان آن نامحدود است. بازی به سرعت انجام شده وبا 9 دارت پایان می یابد.

هدف : هدف از این بازی دستیابی به امتیاز 1 تا 9 است.

امتیازبندی : هر بازیکن یک دارت پرتاب کرده و بازی را شروع می کند.

اسامی بازیکنان در بالای بورد نوشته می شود.

شماره 1 تا 9 نیز به صورت عمودی بر روی بورد نوشته می شود. خطوط عمودی برای تقسیم بورد به کار می رود. بازی : بازیکن تلاش می کند که امتیاز 1 تا 9 را بدست آورد. باید 3 دارت پرتاب شود. لایه درونی 2 امتیاز دارد که دوبل خوانده می شود و لایه درونی تریپل می باشد.

امتیازبندی به شیوه ذیل است : امتیاز 1 با ( / ) و امتیاز 2 با ( x ) و امتیاز 3 با (O ) نشان داده می شود. امتیازات با توجه به شماره ها مشخص می شود. به طور مثال کسی که 1 دارت پرتاب می کند، باید  امتیاز مناسب را بدست آورد. به طور مثال دارت اولیه می تواند رتبه 1 را بدست آورده و دارت دوم نیز امتیاز 9 را بدست آورده و دارت سوم نیز رتبه 1 را بدست آورد.

3 گونه مختلف برای بازی در نظر  گرفته شده که بازیکن طبق آن عمل می کند. درابتدا باید بازیکن نقطه شروع را در نظر بگیرد و و بازیکن بعدی نیز آنرا دنبال کند شیوه توزیع بازی بین طرفین مورد توافق قرار خواهد گرفت و در کل بازی به همان طریق عمل خواهد شد.

زمان حذفی نیز برای بازی در نظر گرفته می شود تا در صورت نیاز برنده نهایی مشخص شود. بازی صرفاً با ضربه بازیکن انجام خواهد شد.

استراتژی : اگر گزینه ای برای دستیابی به امتیاز وجود داشته باشد باید به دقت انتخاب شود. در غیر این صورت مشکلاتی رخ خواهد داد. بدین ترتیب بازیکن قادر به ادامه بازی نخواهد بود.

اصول رالی جاده ای :

رالی جاده ای : این بازی با توجه به مسابقات خود منحصر به فرد می باشد.تصاویر زیادی در آن گنجانده شده است می توان با تعداد زیادی از بازیکنان آن را انجام داد.

هدف : هدف از این بازی ، ضربه زدن به بورد است که در طی دوره انجام می شود.

امتیازبندی : یک دارت به وسیله هر بازیکن پرتاب شده و بازی شروع می شود. اسامی بازیکنان در بالای بورد نوشته می شود و طرفین در خصوص ادامه بازی به توافق خواهند رسید.

توافق در شرایطی صورت می گیرد که بازی رسماً شروع شده باشد. بازیکنان با موانعی نیز روبرو می شوند که شامل ظرف روغن، گودال و حفره است. این موانع نیز باید در ضمن حرکت برطرف شود. کلیه شرایط دوره ویژه است و رتبه ها به صورت دوبل ، تریپل ، کوچک و بزرگ تعیین می شود. البته تمام قسمتهای بورد نیز مشخص می شود. معمولاً این بازی درطی 2 تا 3 دوره انجام می شود. هر شخصی فرصتی برای بازی خواهد داشت.

بازی : هر بازیکن می تواند درطی دوره جا به جا شود. بعد ازاین که موانع برطرف شد، خط نهایی پدیدار می شود. خط نهایی شامل 2 صفحه پرتاب است که با وارد کردن ضرب، امتیاز دوبل حاصل می شود.

استراتژی :

تنها استراتژی آن به چگونگی انتخاب دوره مربوط می شود.

لازم است کلیه موانع برطرف شود. پس از آن با پرتاب می توان امتیاز دوبل 96 یا تریپل 20 را بدست آورد.  

اصول بازی میکی موس :

میکی موس : میکی موس بازی ساده ای است که مانند کریکت می باشد من این بازی را در کره آموختم ، به نظر می رسد که این بازی کاملاً متداول باشد .

هدف : هدف این بازی دستیابی به امتیاز 12 تا 20 است که با امتیاز دوبل تریپل حاصل می شود. برای این امر از 3 ضربه استفاده می شود.

امتیازبندی : بورد امتیازات باید شامل شماره های 12 تا 20 است که بصورت دوبل ، تریپل و واحد بدست می آید. معمولاً صفحه پرتاب را با B نشان می دهد. دوبل با D و تریپل با آ نشان داده می شود. هر دارت رتبه خاصی را به خود اختصاص می دهد. حلقه درونی دوبل و حلقه بیرونی تریپل است. رتبه های دارت با  ( / ) ، ( X ) نشان داده می شود.

امتیازبندی با پرتاب 3 دارت صورت می گیرد.

وقتی 3 رتبه حاصل شد، جمع آن محاسبه می شود.

بازی : بازیکنان دارت اول را پرتاب می کنند و بازی شروع می شود. سپس 3 دارت پرتاب می شود. پس از آن رتبه های بازیکنان محاسبه خواهد شد.

استراتژی : استراتژی برای بازی وجود ندارد و صرفاً باید دارت ها با دقت بالا   پرتاب شود.

تصمیم گیری با توجه به رتبه دوبل تا تریپل صورت می گیرد. من معتقدم که بهتر است از امتیاز تریپل استفاده شود در صورت نیاز، 2 یا چند دارت پرتاب می شود.

انتظار می رود که تریپل بر دستیابی به امتیاز مناسب کمک کند. بازیکنان ماهر کره ترجیح می دهند که شماره ها را لیست کنند. اگر امتیاز 20 تریپل حاصل شود، باید امتیاز نهایی برای برنده شدن مناسب باشد. این بازی طولانی مدت بوده و نیازمند امتیازات دوبل و تریپل است.

درکلوپ شبانه استرالیا در این مورد تصمیم گیریهایی انجام شده است و استانداردی برای کریکت نیز تعیین شده است. این امر باعث شده که بازی جالبی ایجاد شود که با امتیازات دوبل و تریپل به پایان می رسد.

اصول بازی با امتیازات بالا :

امتیاز بالا : این بازی بسیار ساده است و تعداد بازیکنان نامحدود است. این بازی در میان بازیکنان دارت بسیار معروف است و یکی از اندک بازی هایی است که

در بورد الکتریکی ثبت می شود.

هدف: هدف دستیابی به امتیاز مورد نظر است. که معمولاً 1000 می باشد.

امتیاز بندی: اسامی افراد بالای بورد نوشته شده و بورد به ستونهایی تقسیم می شود. معمولاً دو بازیکن با یک بار پرتاب بازی را شروع می کند.

بازی: هر بازیکن باید تلاش کند که بالاترین امتیاز را بدست آورد لایه درونی دوبل و لایه درونی تریپل است و امتیازات با توجه به آن محاسبه می شود.

بازی با امتیاز صفر شروع شده و 3 دارت پرتاب می شود و امتیاز نهایی محاسبه می شود. بازیکن اول که به امتیاز نهایی برسد برنده خواهد بود.

*** نکته: رتبه نهایی  به صورت X01 مشخص می شود.

استراتژی : ضربه ها به صورت تریپل 20 و تریپل 19 وارد می شود.

اصول بازی Halver:

این بازی بسیار سرگرم کننده بوده و 2 بازیکن و یا یک تیم می توانند آن را انجام دهند.

هدف: دستیابی به امتیاز بالاتر در مقایسه با گروههای دیگر.

امتیاز بندی: بازیکنان هر تیم باید درات پرتاب کنند رتبه بر روی بورد نیز در شکل نشان داده شده است را بدست آورد. تعداد دوره های بازی در در روی بورد لیست می شود. حلقه بیرونی دوبل و حلقه درونی دارای امتیاز تریپل است.

شماره های 20 و 19 و 18 و 17و و16 و15و 14و 25و 50 نیز بر روی بورد مشخص می شود. به طور مثال در دوره 20 دارت ها امتیاز 20 را به خود اختصاص می دهد و دوبل نخواهد بود. اما امتیاز 50 نشان دهنده شماره دوبل است.

T : دوره تریپل

b : دوبل

3c: 3 رنگ

H : دوره Hurdle

اولین دارت پرتاب می شود تا امتیاز 20 حاصل شود. دارت بعدی برای امتیاز 18 پرتاب می شود و دارت سوم برای امتیاز 13 پرتاب خواهد شد.

اگر 3 دارت هدر برود، رتبه های قبلی نیز منصف خواهد شد. به طور مثال در دوره اول باید 2 امتیاز 20 تایی برای رتبه 40 حاصل شود. در دوره بعد، اگر امتیاز 19 از بین برود رتبه نهایی به 20 نخواهد رسید.

استراتژی: در ضمن بازی باید دقت زیادی نمایید چرا که ممکن است امتیازات هدر رفته و سر بزرگ کشته شود.

اصول بازی توقف 14:

توقف 14 این بازی بسیار ساده و سرگرم کننده است و چندین تیم می توانند بازی کنند. این بازی شبیه به بیس بال است و جذابیت زیادی دارد.

هدف: هدف آن ساده است. امتیازات هر دوره محاسبه شده بالاترین امتیاز نشان دهنده برنده است.

امتیاز بندی: امتیاز بندی از 1 تا 9 است که در گوشه چپ بورد نوشته می شود. کلیه بازیکنان نیز در گوشه بورد نوشته می شوند. بازی با پرتاب اولین دارت آغاز می شود. با توجه به اسامی و شماره ها، شبکه ای ایجاد خواهد شد.

بازی: یکی از بازیکنان تیم باید امتیاز 14 را بدست آورده و دیگران بقیه امتیازات را بدست آوردید. هر بازیکن 3 دارت پرتاب می کند.

باید امتیاز 14 حاصل شود. بازی با امتیاز صفر شوع می شود. امتیازات هر دوره محاسبه می شود حلقه بیرونی دوبل و حلقه درونی تریپل است. امتیاز نهایی در تعداد دوره ها ضرب می شود. بنابراین بالاترین امتیاز 81 خواهد بود.

تعداد دوره ها در امتیازات ضرب نمی شود. به طور مثال کسی که امتیاز 14 را بدست می آورد باید امتیازات دیگر دوره را نیز بدست آورد.

مجموع امتیازات نیز برآورد می شود. بازیکنان زمان زیادی را باید ذخیره کنند تا تمام دوره های بایز انجام شود. اگر در پایان دوره، امتیاز حاصل مناسب نباشد دوره های اضافی در نظر گرفته می شود. دوره های اضافی نیز اجرا شده تا برنده نهایی مشخص شود.

اصول 51 / 57:

اصول 51 / 57. این بازی بسیار عالی است و دقت شما را در تریپل ها افزایش می دهد. انجام این بازی با تعداد زیادی از بازیکنان مسیر است.

هدف: هدف دستیابی به رتبه تعیین شده ما می باشد.

امتیاز بندی: لازم است امتیاز مورد نظر که 51 یا 57 می باشد تعیین شود. امتیاز باید در بالای بورد نوشته شود.

اسامی افراد نیز باید بر روی بورد نوشته شود. من معمولاً ترجیح می دهم تا 300 بازی کنم ولی 500 تا 1000 نیز مناسب است.

شما نیز می توانید از امتیاز 300، 500 و یا 1000 استفاده کنید.

اسامی بازیکنان نیز بیشتر شده و بازی پرتاب یک دارت شروع می شود.

بازی: امتیازات به صورت استاندارد بر روی بورد ثبت می شود. طبقه بیرونی دوبل و حلقه درونی تریپل است که امتیاز یکی 2 برابر دیگری و دیگری 3 برابر است.

به طور کلی با پرتاب تریپل 17 بازی اجرا می شود. اگر این امتیاز حاصل شود، بازی ادامه یافته تا امتیاز 51 حاصل شود. البته نباید تمام دارتها پرتاب شود. اگر تریپل 17 از دست برود باید تلفیقی از امتیازات بر روی بورد نوشته شود و نهایتاً رتبه 51      حاصل شود.

اگر هر امتیاز کل 51 باشد، باید در کنار بورد نوشته شود. اگر مجموع رتبه ها 51 باشد نیازی به مرحله بعدی نخواهد بود.

بازی ادامه یافته تا اینکه رتبه 300 حاصل شود. می توان این بازی با رتبه های ذیل شروع کرد: 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21، 27، 30، 33، 36، 39، 42، 45، 48، 51 ، 54، 57 و 60. معمول ترین بازیها برای امتیازات 51 یا 57 اجرا می شود.

استراتژی: این بازی استراتژی خاصی را به خود اختصا نمی دهد ولی دقت بازی بسیار مهم است.

اصول بیس بال دو روزه:

 بیس بال دو روزه: بیس بال دو روزه بازی بسیار مهمی بای علاقه مندان بیس بال است. بر خلاف بیس بال Bullseye این بازی مشابه با بیس بال آمریکایی است. امتیاز بندی بازی اندکی پیچیده است ولی بسیار سرگرم کننده بود . مشکلی در آن رخ نمی دهد. این بازی با حضور دو بازیکن یا یک تیم برگزار می شود.

هدف: هدف از این بازی دستیابی  به امتیاز بالاتر است این بازی از 9 دوره تشکیل شده است.

امتیاز بندی: شماره های 1 تا 9 به صورت عمودی بر روی بورد نوشته می شود. بازی با پرتاب دارت شروع می شود و نظام بازی نیز مشخص می گردد. اسامی بازیکنان نیز بر روی بورد نوشته می شود.

بازی: بازیکنی که برنده بازی است Pitcher  یا Batter خواهد بود.

Pitcher یک دارت را پرتاب می کند. در ادامه بازی به Batter محول می شود. امتیازات Batter نیز مشخص می شود. Micael توصیه می کند که دارت Pitcher باید سنگین تر و پهن تر باشد.

بازی معمولاً با کمک دارت های او ادامه خواهد یافت Batter باید تلاش کند که تا حد امکان امتیازات خود را افزایش دهد. بعد از اینکه امتیازات مشخص شد، در پایان دوره اضافه خواهد شد.

اگر بازی در طی 9 دوره انجام شود، برای دستیابی به امتیاز نهایی، دوره اضافی نیز اجرا خواهد شد. صرفاً دارت هایی که در بقیه موارد، امتیاز داده نمی شود.

امتیاز بندی دارت ها در ذیل آمده است:

    * رتبه های دوبل به صورت دو برابر حساب می شود(رتبه دوم  و سوم)
    * دوره واحد که بین دوبل واحد قرار می گیرد.
    * تریپل که بین دوبل و تریپل قرار می گیرد.
    * دوره واحد بین ریپل و واحد
    * رتبه های نهایی که در انتها محاسبه می شود.

البته اصول دیگری نیز برای بیس بال در نظر گرفته می شود که به صورت ذیل است:

    * بازی دوبل: اگر نیروی بازی در حد کافی باشد، بازی دوبل انجام می شود و Batter بازی تریپل را انجام خواهد داد.

    * خطاها: اگر دارت Pitcher جهش داشته باشد، و به بورد اصابت نکند، خطا رخ می دهد. Batter نیز باید دارت را پرتاب کند. بنابراین مبنایی برای کار در نظر گرفته می شود. دارت Pitcher نیز باید جدا شده و با Batter  جایگزین شود.

قربانی شدن: اگر بازیکن پرتاب را انجام دهد، ممکن است از ضربه ها قربانی نشود. در این صورت باید اعلام گردد بدین ترتیب از امتیازات کاسه می شود. برای نشان دادن این امر نور مشکی در قسمت خارجی بورد نصف می شود. بدین ترتیب اگر امتیازات به طور کامل از بین برود، Pitcher از بازی خارج خواهد شد.

اگر Batter نیز در چنین شرایطی قرار گیرد قربانی خواهد شد.

استراتژی:

    * برای ضربه تریپل، توانایی Batter محک زده می شود. علاوه بر آن ضعف وی  در پرتاب دارت مشخص خواهد شد.
    * با پرتاب دارتهای کوتاه به آسانای می توان از لغزش دوبل جلوگیری کرد اما در برخی مواقع ضربه های بزرگ نیاز دارد.

اصول ارزیابی   (Checkout )

Checkout  این بازی بسیار ساده است و تعداد بازیکنان آن نامحدود می باشد.

هدف: باید در کل به 5 هدف با چند دارت ضربه وارد شود.

امتیازبندی: 5 شماره رندوم بین 1 تا 180 اتحاد شده که بر روی بورد نوشته می شود و مجموع آن نیز باید مجموع امتیازات را تشکیل دهد.

اصول بازی Dartzy

این بازی بسیار برجسته بوده و بازی مشهور Milton است این بازی مثل بازی حقیقی است و امتیازات با امتیازات بورد متمایز است . تعداد بازیکنان نامحدود است و می توان آن را توسعه داد. این بازی اندکی نیز مشکل است چرا که تعداد پرتابها محدود  می باشد.

هدف : هدف دستیابی به امتیاز بالاتر است این بازی مانند بازی پوکر می باشد. امتیاز آن در طی 10 سال، 1207 بوده است . البته اکنون nob رکورد را با  1302      شکسته است.

امتیازبندی : بورد امتیازات در شکل آمده است .

بازیکنان دارت را پرتاب می کنند و اسامی آنها نیز بر روی بورد نوشته می شود.

بازی : بازیکنان 3 دارت پرتاب کرده و امتیاز بر روی بورد نوشته می شود. اگر  نقطه ای برای پرتاب وجود نداشته باشد با دارت انطباق داده می شود. بر روی بورد ، نقاط زیادی تعیین می شود.

وقتی بازیکنان نقاط را هدف گرفتند و ضربه زدند امتیاز نهایی در آخر حساب می شود و بالاترین امتیاز برنده است.

امتیاز بعدی به صورت استاندارد است حلقه بیرونی دوبل و درونی تریپل است. 25 امتیاز در نظر گرفته شده که امتیازات دوبل را به 50 می رساند .

استراتژی : استراتژی آن ساده است باید تلاش کنید که بیشتر ضربه وارد کنید بدین ترتیب از امتیازات تمام نقاط بهره مند می شوید.

اصول بازی دوبل Down

این بازی بسیار ساده و لذت بخش است و تعداد بازیکنان آن نامحدود می باشد. این بازی سریع بوده و در طی 10 دقیقه پایان می یابد.

هدف : کسی که بالاترین امتیاز را بگیرد برنده است.

امتیازبندی : اسامی بازیکنان برروی بورد نوشته می شود و 3 پرتاب انجام خواهند داد.

در این بازی شماره های ذیل بر روی بورد نوشته می شود: 15 و 16 و D و 17 و 18 و آ و 19 و 20 و B   D نشان دهنده دوبل است و آ نشان دهنده تریپل می باشد.

B نشان دهنده صفحه است و امتیازات بیرونی 25 و درونی 50 خواهد بود. امتیاز 40 در زیر اسامی اشخاص نوشته شده که امتیاز شروع است مجموع امتیازات در ستونی در زیر اسامی نوشته می شود .

بازی : بازیکنان باید 3 دارت پرتاب کنند که با امتیاز15 شروع خواهد شد. تعداد دوره ها مشخص است. بعد از پرتاب 3 دارت ، باید یک دوبل پرتاب شود. پس از آن نیز اگر شخص امتیاز موردنظر را دریافت نکند در بازی خارج شده و طرف دیگر برنده خواهد بود. با پرتاب 3 دارت ، امتیازات اضافه خواهد شد. اگر فرد برای 15 پرتاب کند و دو 15 و یک 17 را بزند، امتیاز آن با 40 جمع خواهد شد و امتیاز کل 70 خواهد بود.

اگر بازیکن 3 دارت را از دست بدهد و امتیازی بگیرد، امتیازات قبلی وی نیز حذف می شود. به طور مثال اگر 16 را هدف گرفته و 3 امتیاز را از دست داده این امتیاز وی به 35 می رسد وکاسته می شود.

استراتژی : استراتژی خاص ندارد و باید اطمینان حاصل کرد که 3 دارت از بین نرود.

اصول بازی پیروی مربی :

این بازی بسیار ساده و سرگرم کننده می باشد و تاحدی مثل بسکتبال است تعداد بازیکنان نامحدود است ولی برای 2  نفر خسته کننده است.

هدف : کسی که آخرین نفر مانده باشد، برنده است.

امتیازبندی : اسامی بازیکنان بر روی بورد نوشته می شود. هر یک ، یک دارت پرتاب می کنند. بازیکنی که به دیگران ضربه زده باشد و آنها را خارج کند برنده است.

بازی : اولین بازیکن یک دارت پرتاب می کند از آنجا که فرصتی برای زنده مانده نخواهد بود از پرتاب رندوم استفاده می شود. چنانچه دارت به صفحه نخورد حساب نمی شود. ولی اگر بین تریپل و حلقه وسط قرار گیرد S5 خواهد بود که لبه باریک را  نشان می دهد.

اگر دارت ، تریپل اصابت کند 5 آ نوشته می شود و اگر به دوبل برخورد کند B5 نوشته می شود که لبه بزرگ را نشان می دهد و اگر به دوبل 5 برخورد کند D5 نوشته     می شود.

بازیکن بعدی باید تلاش کند که امتیاز بالاتری بدست آورد درغیر این صورت زندگی خود را از دست می دهد. بازیکنی که لبه ها را به درستی انطباق داده و امتیاز بالاتری بدست آورد برنده است. به یک ترتیب بازی متوقف شده و برای تعیین برنده نهایی آخرین دارت پرتاب می شود. اگر بازیکن دارت آخر را از دست بدهد، تمام فرصتهایش تمام خواهد شد. به طور مثال کسی که S5 ضربه وارد کرده است هنوز 2 دارت دیگر دارد و باید D25 را هدف بگیرد. البته می تواند دارت سوم را نیز به D25 بزند. ولی باید سعی کند که دوبل 18 را بدست آورد.

اگر فرصت خود را از دست بدهد، بازی به نفر بعدی داده می شود. او نیز باید دارت را به S5 زده و بعد T20 را بدست آورد. بهتر است گزینه دیگری انتخاب نشود. اگر بازیکن هدف را انتخاب کرده و بتواند آن را بزند، دیگر نیازی به پرتاب دو دارت بعدی نخواهد بود.

اگر کسی نتواند به هدف بزند، بازی دوباره انجام می شود و بازیکنان باید به آن ضربه بزنند در غیر این صورت فرصت خود را از دست می دهند .

استراتژی : استراتژی خاصی وجود ندارد صرفاً باید هدف تعیین شده و به آن ضربه بزنید امتیاز واحد 20 است و برای دور آخر می توان از دوبل استفاده کرد.

اصول بازی شکار روباه : این بازی بسیارجالب و شگفت آور است . اگر دو بازیکن بامهارت مشابه وجود داشته باشند، بازی جالب تر می شود.

هدف : هدف این بازی گرفتن روباه است.

هر بازیکن فرصتی برای این کار دارد و کسی که بتواند روباه را بگیرد برنده است.

امتیازبندی : به امتیاز بعدی نیاز نیست بلکه باید ترتیب کار در شرایطی که روباه شکار می شود را به خاطر داشته باشید.

بازی : هر بازیکن یک دارت پرتاب می کند که باید به روباه نزدیک باشد.

این بازی با 20 شروع می شود و از دوبل 20 و واحد 20 استفاده خواهند . لایه بیرونی دوبل و لایه بعدی واحد خواهد بود . بعد از دستیابی به امتیاز 20 ، فرآیند ادامه می یابد تا روباه گرفته شود. پس از پرتاب 3 دارت فرصت گرفتن روباه ایجاد می شود.

دوره  با امتیاز 18 شروع می شود و می توان از دوبل 18 نیز استفاده کرد. پس از آن دارتها به دوبل پرتاب می شود اگر بازی به گونه ای باشد که مجدداً به طرف عقب و دوبل 20 بازگردد، دوره بازی تمام خواهد شد و روباه شکار نشده و بازنده می شوید.

در این صورت باید محل روباه را بر روی بورد مشخص کنید. در مرحله بعد، روباه جدیدی وارد می شود که باید آن را بگیرید تا برنده مشخص شود.

استراتژی : وقتی به محدوده راه یافتید روباه را بگیرید در غیر این صورت اقدام نکنید.

اصول بازی پرش بالا :

این بازی منحصر به فرد است و تعداد بازیکنان آن نامحدود می باشد.

هدف : کسی که پرش بالاتری داشته باشد برنده است.

امتیازبندی : اسامی بازیکنان برروی بورد نوشته می شود . در ابتدا یک دارت پرتاب می شود کسی که نزدیکتر پرتابکند، نفر اول خواهد بود.

بازی : هر فرد 3 دارت پرتاب می  کند و کسی که بالاترین پرش را دارد برنده است . پرتاب به صورت دوبل 3 – قست بزرگ 3 َ، تریپل 3 و کوچک 3 است و کوچک 20 ، تریپل 20 و بزرگ 20 و دوبل 20 نیز انجام می شود.

برای شمارش باید به هدف ضربه وارد شود ، بازی با دوبل 3 شروع می شود و باید در قسمت بزرگ 3 نیز ضربه زده شود. پس از پرتاب، بالاترین پرش تعیین می شود و نفر بعد بازی را ادامه می دهد. اگر بازیکن 3دارت را از دست بدهد از بازی اخراج می شود و بازیکن نباید دوباره پرتاب کند. در این صورت کسی که بالاترین امتیاز را دارد برنده می شود. اگر تعداد افراد بیش از 1 نفر باشد، بازی تکرار شده تا رکورد    شکسته شود.

استراتژی : زمان بگیرید و تمرکز کنید. این کاراندکی سخت است ولی می توان    برنده شد.

اصول بازی پرش بورد

پرش بورد بسیار ساده و مشابه با پرش است. تعداد بازیکنان یا تیم ها نیز نامحدود است.

هدف : کسی که پرش بالاتری داشته باشد ، برنده می شود.

امتیازبندی : اسامی بازیکنان نوشته می شود و هر یک باید یک دارت پرتاب کنند هر چه پرش بالاتر باشد، بهتر است.

بازی : هر بازیکن 3 دارت پرتاب می کند تا به بالاترین پرش دست یابد. معمولاً از دوبل 11 ، قسمت بزرگ 11 ، تریپل 11 ، کوچک 11 و تریپل 6 ، بزرگ 6  

ودوبل 6 استفاده می شود. برای شمارش باید دارت اول پرتاب شود بازی با دوبل 11 و مجدداً دوبل 11 انجام خواهد شد. پس ازاینکه هر فرد 3 دارت پرتابکرد ، طول پرش محاسبه می شود و بازی به وسیله نفر بعد انجام می شود.

پس از آن مجدداً پرتاب صورت می گیرد.

اگر بازیکن با 3 دارت، هدف را از دست بدهد، از بازی خارج خواهد شد.

تمام بازیکنان بازی را از دست بدهند، بیشترین پرش محاسبه می شود اگرتعداد افراد برنده بیش از 1 نفر بود، بازی تکرار خواهد شد.

استراتژی : به زمان دقت کرده و بر کار تمرکز کنید.

ضربه زدن کار مشکلی است ولی انجام خواهد شد.

اصول بازی قاتلان

این بازی بسیار سرگرم کننده است و برای 3 یا چند نفر طراحی شده است هر چه تعداد بیشتر باشد بهتر است بازی به وسیله دو همکار بریتانیایی Steve و Simmy توضیح داده شده است. آنها در کره کار می کنند و این بازی در ایرلند نیز مطلوب است. من این بازی را در آمریکا خریدم و از آن لذت بردم و تمرین خوبی برای 01× می باشد.

هدف : آخرین کسی که باقی می ماند، برنده خواهد بود.

امتیازبندی : اسامی بر روی بورد نوشته می شود و امتیازات در مرحله بعد مشخص می شود. درابتدا باید یک دارت پرتاب شود، درکل نیز برای تعیین برنده 3 دارت پرتاب می شود.

بازی : در ابتدا بازیکنان یک دارت پرتاب می کنند . شماره های رندوم برای بازی انتخاب می شود. تعداد ضربه ها نیز نوشته می شود. اگر دو بازیکن دارای شماره یکسان باشند، پرتاب باید مجدداً انجام شود.

در مرحله بعد باید قاتل شوید. می توان بازی را با دوبل نیز انجام داد. می توان با دوبل نیز شروع کرد واژه K درکنار اسم شما نوشته می شود . نکته : اگر به دوبل ضربه بزنید، قاتل خواهید شد. بعد از آن باید بقیه را بکشید. بدین ترتیب برنده می شوید  نکته مهم این است که اگر به دوبل ضربه بزنید قاتل می شوید، پس از هر قتل ، امتیاز شما مشخص می شود. بازی ادامه می یابد تا یکنفر باقی بماند.

در صورتی که نیاز باشدَف باید از تریپل استفاده کنید. برای بازیکنان ضعیف تر باید از لبه بیرونی نیز استفاده کرد. در برخی مواقع چند بازیکن وجود دارد ولی کسی برنده نمی شود ولازم است لبه های باریک نیز برای کسب امتیاز درنظر گرفته شود. بدین ترتیب بازی ساده تر خواهد شد.

استراتژی : استراتژی خاصی نیاز نیست ولی سعی کنید که طرف راست را نشانه بگیرید. اگر نتوانید یک مورد را بکشید باید موردهای دیگر را امتحان کنید تا امتیازی بدست آورید.

نکته دیگر اینکه سعی کنید آرام باشید تا امکان برنده شدن باشد، اگر انفجاری عمل کنید بازی را از دست می دهید. بازیکنان تلاش می کنند که به بازیکنان قوی تر غلبه کنند وفرصت کشتن را از آنها بگیرند. این کار شرایط را بدتر می کند. چرا که بازیکن قوی تر فرصت لازم را دارد. بازیکن ضعیف 3 گزینه دارد و باید ضربه را وارد کند. اگر بتوان از پرتاب دوبل استفاده کرد امکان برنده شدن نیست و می توان ضربه وارد کرد . ولی من قاتل نمی شوم و هیچکس هم نمی تواند مرا بکشد.

 

اصول بازی 9 نفر

این بازی بسیار ساده بوده و تعداد بازیکنان آن محدود است. البته در صورتی که تعدادبازیکنان زیاد باشد، زمان آن طولانی خواهد شد .

هدف : اولین کسی که در طی 9 ساعت 1 تا 20 شماره بدست آورد برنده است.

امتیازبندی : دو بازیکن یک دارت پرتاب می کند. کسی که نزدیکترین دارت را پرتاب کرده نفر اول و کسی که دورترین پرتاب را کرده نفر آخر است. البته من نمی دانم که چرا این بازی به این اسم انتخاب شده است چرا که صرفاً 3 هدف زده می شود.

بازی : هر بازیکن تلاش می کند که از 1 تا 20 شماره را بدست آورد. ضربه هایی که به هدف نمی خود شمرده نخواهد شد.

اگر بازیکن 3 دارت را از دست بدهد، شخص بازنده شده و از بازی اخراج می شود. برنده بازی، اولین کسی است که 20 امتیاز را بدست آورده باشد.

استراتژی : استراتژی خاصی وجود ندارد.

اصول بازی Scram

این بازی بسیار سرگرم کننده است و دو بازیکن در دو بخش آن را انجام می دهند.

هدف : هر کسی که امتیاز بالاتری بدست آورد برنده است وبازی را متوقف خواهد کرد.

امتیازبندی : هر بازیکن 3 دارت پرتابمی کند تا Stopper Scorer مشخص شود. Stopper بازی را شروع خواهد کرد اسامی بازیکنان در بالای بورد نوشته می شود و از شماه 1 تا 20 نیز در قسمت مرکزی بورد نوشته خواهد شد بورد به دو بخش    تقسیم می شود

بازی : Stopper اول بازی کرده و 3 دارت پرتاب می کند. هر شماره مورد اصابت قرار گیرد مشخص می شود سپس علامت X برای آن ثبت خواهد شد.

بعد از پرتاب ، Scorer تلاش می کند که امتیاز بالاتری بدست آورد. لایه درونی تریپل و لایه بیرونی دوبل خواهد بود و امتیاز آن 3 و 2 برابر می شود.

درواقع شخص می تواند 25 امتیاز دوبل یا 50 امتیاز بدست آورد.

امتیاز Scorer نیز نوشته می شود. پس از تکمیل بازی ، دوره تمام می شود و نقشها معکوس خواهد شد و مجدداً بازی انجام می شود. کسی که در پایان دو دوره امتیاز بالاتری کسب کند، برنده است.

استراتژی : در قوت و ضعف طرف مقابل استفاده کنید . به طور مثال من نمی توانم 18 را بدست آورم ولی نمی توانم در 16 و 19 نیز توقف کنم. بنابراین باید تلاش کنید که در 19 یا 16 توقف کنید تا برنده شوید. سعی کنید شماره های بالاتر را متوقف کنید.

اصول بازی 14-6

این بازی بسیار سرگرم کننده بوده و تمرین خوبی برای 01× است تعداد دوره های آن ثابت بوده و می توان سریع حرکت کرد تعداد بازیکنان نیز نامحدود است.

هدف : هدف از این بازی دستیابی به امتیاز بالاتر در دوره های ثابت است.

امتیازبندی : شماره های 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11و 12 و 13و 14 در مرکز بورد نوشته می شود. برای شروع بازی نیز اولین دارت پرتاب می شود.

بازی : لایه بیرونی دوبل و لایه درونی تریپل است. بازی برای دوبل ، انجام می شود و بازی دوره دوم برای دوبل 7 است. برای دو بخش، دوبل امتیاز محاسبه خواهد شد.

امتیاز پرتاب دارت باید 50 باشد. به طور مثال در دوره اول واحد 5 ، دوبل 6 و دوبل 6 پرتاب می شود و امتیاز شخص باید به 100 برسد.

اگر بازیکن حداقل یک دارت به دوبل پرتاب کند، باید از 3 پرتاب دیگرنیز برخوردار شده و اگر امتیاز 20 را بدست آورده است ، این امتیاز اضافه خواهد شد. حلقه دوبل نیز امتیاز 40 راخواهد داشت.

لایه درونی تریپل و لایه بیرونی دوبل است. اگر شخص نتواند به هدف بزند، مجاز به پرتاب 20 نخواهد بود. مجموع 50 نیز به صورت دوبل اضافه شده و در کنار امتیاز نهایی نوشته می شود.

بازی ادامه پیدا کرده تا 14 دور پایان یابد. امتیازات نیز محاسبه شده و کسی که بالاترین امتیاز را دارد ، برنده خواهد بود.

استراتژی : سعی کنید بالاترین امتیاز را بدست آورید.

اصول بازی Steeplechase

این بازی شامل بازیکنان نامحدودی است و تمرین خوبی برای بازیهای دیگر به شمار می آید.

هدف : اگرمی خواهید برنده شوید باید راه آن را در طی دوره ها بدست آورید.

امتیازبندی : به امتیازبندی خاصی نیاز نیست وصرفاً شرایط بازی و شماره ها را به خاطر بسپارید .

بازی : هر شخص یک دارت پرتاب می کند و دارتی که نزدیک باشد، شروع کننده بازی خواهد بود.

شماره ها از 20 شروع شده و ساعتگرد ادامه می یابد تا به 5 می رسد. لبه های بیرونی نیز امتیاز واحد دارد. حلقه درونی تریپل و حلقه بیرونی دوبل است. هردارتی که خارج از حیطه قرار گیرد، حساب نخواهد شد.

باید به کلیه شماره ها ، ضربه زده شود. پس از آن، اگر نتوانید ضربه بزنید از بازی اخراج خواهید شد. اگرلازم باشد که از نرده ها نیز بپرید اصول بازی تغییر

خواهد کرد. نرده ها در 6 و 3 و 11 قرار گرفته است. برای پرش باید از تریپل استفاده کنید البته تعداد دارتها فقط 9 عدد است . اگر موفق به پرش شوید، از مسابقه خارج   می شود.

این بازی با چهار نرده در 13 و 17 و 8 و 5 نیز برگزار می شود. من شخصاً معتقدم این بازی بهتراست چرا که ابهامی پدید نمی آید. نرده شماره 5 نیز در جای مناسبی است. وقتی من ازاین بازی استفاده می کردم تعداد بازندگان زیاد می شد. هر دو شیوه را امتحان کنید.

استراتژی : از اسب خود نیفتید ، درغیر این صورت صدمه خواهید دید.

اصول بازی X-OUT

این بازی برای دو تیم بسیارجالب خواهد بود. در واقع اصول این بازی مانند کریکت است.

هدف : هدف این بازی بسته شدن شماره های 20 تا 10 است. برای این کار باید به 3 شماره ضربه وارد کنید.

امتیازبندی : بورد امتیازات شامل شماره های 20 تا 10 است که به صورت نزولی بر روی آن نوشته می شود. دو دارتی که پرتاب شود مطابق با شماره محاسبه می شود. لایه خارجی دوبل و لایه درونی تریپل به حساب می آید. امتیازبندی با کشیدن خط ( / ) صورت می گیرد. امتیاز 2 به وسیله X نشان داده می شود و امتیاز 3 با کشیدن دایره نشان داده می شود.

بازی : بازیکنان با ید یک دارت پرتاب کنند پس اولین بازیکن 3 دارت پرتاب کرده تا شماره ها را ببندد. پس افراد تیم بازی کرده تا شماره ها مشخص شود.

استراتژی : استراتژی خاصی برای این بازی وجود ندارد فقط باید شماره ها را ببندید .

اصول بازی مجموع دارتها

این بازی عجیب ترین بازی دارت است. چرا که باید طبقه بندی خاص خود را داشته باشد. 5 بازی به صورت همزمان انجام می شود . این بازی به وسیله دو بازیکن تا چند تیم انجام خواهد شد.

هدف : کسی که از 5 مرحله ، 3 مرحله را برنده شود، برنده خواهد بود.

امتیازبندی : البته باید بورد امتیازات مشخص شود و اسامی نوشته شود امتیازات 5 بازی در هر ستون نوشته می شود.

هر بازیکن یک دارت پرتاب می کند و دارتی که نزدیکتر باشد، بازی را شروع خواهد کرد. اسامی بازیکنان نیز بر روی بورد نوشته می شود.

 

بازی : قبل ازتوضیح باید با نوع بازی آشنا شوید :

    * 501 مستقیم و دول خارجی
    * 301 دوبل داخلی و دوبل خارجی
    * High / low با استفاده از 5 گزینه
    * کریکت
    * هالور که به طور خلاصه مانند فوق انجام می شود.

پس از آگاهی باید ابتدا 3 دارت را پرتاب کرده و تلاش کنید که امتیاز هر بازی را بدست آورید. به خاطر داشته باشید که طبق بازی هالور باید ترتیب را رعایت کنید. بنابراین دارت را در محل مناسب پرتاب کنید.

این نوع بازی کلیدی است ولی در بازیهای دیگر ترتیب پرتاب اهمیت ندارد. البته در این بازی اندکی تغییر نیز در اصول high / low داده شده است. پس از اینکه بازیکنان دارت راپرتاب کردند، امتیازات مقایسه شده و کسی که پایین ترین امتیاز را دارد حذف می شود. پس در دوره بعد، شماره های جدیدی درنظر گرفته می شود.

فرض کنید با پرتاب 3 دارت ، دوبل 19 ، تریپل 19 و واحد 20 را بدست آورده اید.

امتیازات به صورت ذیل است .

    * 501 : کلیه دارتها محاسبه شده و جمع امتیاز به 115 اضافه شده است پس در کل امتیازات 386 بوده است.
    * 301 : اولین دارت دوبل بوده و امتیاز 115 حاصل شده که امتیاز شما را به 186 رسانیده است . اگر به دوبل ضربه نزده باشید این امتیاز را بدست نخواهید آورد.
    * High / low: امتیاز کل 3 دارت نوشته می شود (115) که در زیر ستون قرار می گیرد. اکنون طرف مقابل باید امتیاز 115 یا بالاتر از آن را بدست آورد.

کریکت : شماره 19 را کامل کرده و امتیاز 38 را بدست آورده اید.

هالور : امتیاز 95 رابدست آورده اید که برای قسمت 19 نوشته می شود . البته شماره 20 حساب نخواهد شد. این بازی را انجام دهید، سرگرم کننده است . امتیازات در مجموع محاسبه می شود. اگر شخص صرفاً در 3 بازی برنده شود، بازی پایان    خواهد یافت .

استراتژی : من توصیه می کنم که بازی هالور را کنارگذاشته و برکریکت تمرکز کنید چرا که امتیازات خوب 301 و 501 حاصل می شود. البته مطمئن نیستم که این خوب باشد چون آن را زیاد امتحان نکرده ام .

درواقع مقدار مجموع به طرق مختلف انتخاب می شود . باید مجموع کمتر از 60 باشد و به وسیله ضربه های واحد به آن اصابت کند. به دوبل و تریپل نیازی نیست. البته زیر 100 نیاز به تریپل ندارد شیوه استاندارد با استفاده ازیک دارت به اجرا گذاشته شده و پس از آن دو دارت دیگر نیز پرتاب می شود.  اسامی افراد بر روی بورد نوشته می شود و 5 ستون زیر هر کدام کشیده می شود که نمونه آن در شکل آمده است .

بازی : بازیکنان باید تلاش کنند که با حداقل دارت به مجموع دست یابند. نباید هر 3 دارت پرتاب شود لایه بیرونی دوبل و لایه درونی تریپل است که امتیاز آن 2 و 3 برابر می شود. تعداد دارتها نیز نوشته می شود و اصولاً کار نهایتاً باید با 3 دارت انجام شده و بازی ادامه یابد. بعد از اینکه 5 هدف زده شده ، امتیازات جمع شده و کسی که کمترین مقدار را داشته باشد برنده است.

اصول بازی کشتی جنگی :

کشتی جنگی : این بازی اندکی پیچیده است و با دو بازیکن یا یک تیم انجام می شود. یک صفحه و یک مداد علاوه بر بورد موردنیاز خواهد بود .

هدف : کلیه اعضا باید قبل از اینکه شما غرق شوید، غرق شوند.

امتیازبندی : بازیکنان یک دارت پرتاب می کنند ، بورد به دو ستون تقسیم می شود. اسامی بازیکنان بر روی بورد نوشته می شود.

4 کشتی برای ستونی نوشته می شود : 2 و 3 و 4 و 5  هر عدد نشان دهند ، موضع بر روی بورد است .

بازی : قبل از اینکه بازی شروع شود، بازیکنان باید کشتی را پنهان کنند . بازیکنان بر روی کاغذ محل کشتی را نوشته و آن را فاش نمی کنند .

5 کشتی باید بر روی بورد قرار گیرد . کلیه کشتی ها به ترتیب قرار داده می شود.

کشتی ها به صورت دایره ای جهت می گیردند. برای این کار یک حلقه تشکیل می شود. حلقه بیرونی دوبل و حلقه درونی تریپل است ولبه ها حکم واحد دارد. نمونه این وضعیت با 3 بخش تریپل 20 ، تریپل 1 و تریپل 18 و قسمت کوچک 11 و کوچک 8 و کوچک 16 نشان داده می شود. کشتی ها در شرایط یکسانی خواهند بود کشتی ها به صورت شعاعی هستند  باید تعداد کشتی های  هر بخش را به خاطر داشته باشید. اختلافی بین قسمت درونی و بیرونی وجود نخواهد

داشت شماره ها به صورت واحد محاسبه می شود و ممکن است 3 بخش تریپل 19 ، کوچک 19  و یا تریپل 6 ، بزرگ 6 و دوبل 6 نیز مشاهده شود.

بازیکنان کشتی ها را پنهان کرده و یادداشت می کنند و سعی می کنند کشتی طرف مقابل را غرق کنند. با پرتاب دارت، شخص مقابل می گوید ( HIT ) یا  ( MILS ) تا نشان دهند که کشتی غرق شده است . اطلاعات دیگری درمورد کشتی داده نمی شود. باید کلیه بخشها بررسی شده و مسیر کشتی ها نشان داده شود. وقتی تمام کشتی ها غرق شد ، واژه ( Sunk ) بیان می شود که بر روی بورد نیز نوشته می شود.

اگر بتوانید تمام کشتی ها را غرق کنید ، برنده خواهید بود.

استراتژی : بهترین استراتژی را به کار ببرید ، اگر تا کنون بازی نکرده اید ، طفولیت خود را از دست داده اید.

اصول بازی قاتلان کور

این بازی بسیار سرگرم کننده بوده و برای 3 یا چند نفر درنظر گرفته شده است. هر چه تعداد بیشتر باشد، بازی بهتر برگزار می شود. این بازی بهترین راه برای تمرین بازی 01× است . این بازی به حافظه ، اعتماد و صداقت نیاز دارد و حتی تا آخر شب نیز می توان آن را انجام داد.

 

هدف : برای برنده شدن باید آخرین کسی باشید که باقی می ماند.

امتیازبندی : اسامی بر روی بورد نوشته می شود. بعد از انجام بازی کسی که برنده شده اولین دارت بازی بعدی را پرتاب می کند. من معمولاً با یک دارتشروع میکنم ولی نهایتاً 3 دارت پرتاب خواهد شد.

بازی : این بازی برای قاتلان عادی است و به عبارتی هیچکس نمی داند که دیگران چند نفر هستند. اصولاً بازی را قبل از ادامه بخوانید شماره ها 1 تا 20 بر روی کاغذ نوشته شده و به خاطر سپرده می شود . این  شماره ها در طی بازی ثابت است. برای قاتل شدن باید دوبل پرتاب کنید. این بازی به حافظه نیاز دارد. بازیکن باید افراد را به خاطر داشته باشد و تعداد افراد زنده را به خاطر آورد.

البته می توان سطح بازی را مطابق با افراد تنظیم کرد برای بازیکنان ضعیف تر از پرتاب در لبه درونی استفاده می شود و چندین بازیکن باید دارت را پرتاب کرده تا قاتلان مشخص شوند. چنانکه برخی نتوانند دارت را به درستی پرتاب کنند می توان از این بازیکن جایگزین استفاده کرد. بدین ترتیب تعادل بازی حفظ می شود.

استراتژی : استراتژی خاصی مطرح نیست بلکه باید تعداد افراد را به خاطر داشته و باخته به دوبل . قاتل را انتخاب کنید. همچنین با توحه به شماره ها ، واکنش افراد نیز مهم است .

اصول بازی 3 شماره

این بازی باعث افزایش دقت می شود تعداد بازیکنان نامحدود است.

هدف : کسی که بعد از 10 دوره بازی بالاترین امتیاز را بدست آورد برنده است.

امتیازبندی : اسامی بر روی بورد نوشته می شود.

شماره 1 تا 10 نیز بر روی بورد نوشته شده تا تعداد دوره ها مشخص شود.

بازی : اولین بازیکن باید 3 پرتاب کرده تا به طرف مقابل ضربه بزند. برای اینکار از شماره  20 – 1 استفاده می شود.

اولین بازیکن اولین دارت را پرتاب کرده تا به شخص مقابل ضربه بزند. دارتهایی که به زمین نخورد حساب نمی شود. لایه بیرونی دوبل و لایه درونی تریپل است. البته امتیازات به صورتی یکی حساب می شود.

در کل ، تعداد ضربه ها نوشته شده  و بازی به نفر بعد داده می شود . بعد از 10 دوره ، کسی که بالاترینه امتیاز را دارد برنده است.

استراتژی : استراتژی خاصی برای این بازی وجود ندارد بلکه دقت و ضربه به طرف مقابل بسیار مهم است. البته در مورد شماره ها نباید اشتباه کرد.    

نویسنده : محسن سلاجقه ; ساعت ٥:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱٩
comment نظرات () لینک

+ آموزش ورزش دارت

دارت از چهار قسمت تشکیل شده است:

دارت, دارت پارسیان, باشگاه بدن سازی, باشگاه پولادتنان, دارت تهران, دارت ایران, لیگ دارت, dart, darts


نوک ، بارل، شافت و فلایت هر کدام انواع گوناگون و مختلف دارند و هر کس می تواند دارتی که مورد علاقه اش است و یا استفاده از آن راحت تر است را تهیه کند.

فاصله

فضای درنظر گرفته شده برای دارت یک فضای بسیار جزئی است.از شکل زیر پیروی کنید تا تخته دارت را در مکان دقیق و استاندارد آن نصب کنید و در مکان صحیح از آن بایستید.

برای افرادی که از روی ویلچر پرتاب می کنند ارتفاع تخته دارت 40 سانتی متر پایین تر درنظر گرفته می شود.

 

قواعد بازی

امتیازات هر قسمت در تخته دارتقاعده بازی مشترک در تمام بازی ها

1- هر بازیکن در راند فقط سه پرتاب می کند که امتیاز حاصل از سه پرتاب محاسبه می گردد.

2- هر بازیکن یک دارت را در شروع بازی برای مشخص شدن نفر آغاز بازی پرتاب می کند.

3- امتیازات بدست آمده برمبنای امتیازی است که برای هر ناحیه درنظر گرفته شده است، نه بر مبنای رنگ آن.

4- در صورت افتادن دارت از تخته دارت، امتیازی برای پرتاب کننده درنظر گرفته نمی شود.

محبوب ترین بازی های دارت

Count Up : در این بازی عدد پایه مثل 200؛ 300، 400 و ... در اول بازی تعیین می گردد. هر بازیکنی که مجموع امتیازاتش زودتر به عدد پایه برسد و یا رد کند برنده است.

نکته: هر بازیکنی که بازی را شروع کند شانس برد بیشتری دارد.

01Game : در این بازی عدد پایه مثل 301، 401، 501 الی 1501 در اول بازی تعیین می گردد. هر بازیکن بعد از سه پرتاب در هر راند مجموع امتیاز بدست آمده را از امتیاز پایه کسر می کند و هر بازیکنی که دقیقا به صفر برسد برنده است. اگر با پرتاب آخر امتیاز به زیر صفر برود آن راند Bust می شود و به امتیاز راند قبل باز می گردد تا بعد از پرتاب حریف دوباره سعی خود را بکند.

نکته: بازیکن های حرفه ای باید با یک عدد Double بازی را به پایان برسانند.

Cricket : تنها اعدادی که در این نوع بازی امتیاز محسوب می شوند: 15، 16، 17، 18، 19، 20 و Bull است.

هدف این است که بتوانیم هر کدام از این اعداد را سه بار مورد اصابت قرار دهیم و اصطلاحا آنها را "ببندیم". بعد از اینکه یک عددی بسته شد، در صورتی که حریف عدد موردنظر را نبسته باشد می توان از آن عدد امتیاز کسب کرد.

Double و Triple به ترتیب همچنان همان دو و سه برابر امتیاز خود را دارند.طریقه ایستادن در هنگام پرتاب

برای پرتاب دارت اگر با دست راست پرتاب می کنید پای راست را جلو بگذارید و اگر با دست چپ، پای چب جلو قرار می گیرد.

هیچگونه احتیاجی به قدرت یا سرعت ندارید اما در عوض دقت لازم است. در شکل زیر سه طریق استاندارد و صحیح ایستادن هنگام پرتاب را می بینید.

هیچگونه احتیاجی به قدرت یا سرعت ندارید اما در عوض دقت لازم است. در شکل زیر سه طریق استاندارد و صحیح ایستادن هنگام پرتاب را می بینید.

 

 

طریقه گرفتن دارت

در بین بازیکنان حرفه ای هر کس به طرز دلخواه و هر طوری که راحت تر است دارت را می گیرد، ولی متداول آن را در شکل زیر می بینید:


1- با بند اول انگشت اشاره تعادل دارت را پیدا کنید.

2- با شکم انگشت شصت دارت را مهار کنید.

3- با انگشت وسط انگشتهای دیگر را ساپورت کنید.

 

طریقه پرتاب

از اشکال زیر پیروی کنید تا پرتابی کاملا صحیح داشته باشید:

 


قدرت تصور در ذهن بسیار مهم است.

منبع  انجمن دارت جمهوری اسلامی ایران

نویسنده : محسن سلاجقه ; ساعت ٥:۳٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱٩
comment نظرات () لینک